مشارکت در ساخت

مشاوره مدیریت در ساخت و قرارداد مشارکت

بسیاری از مالکین با اعتماد فراوان و هزاران امید و آرزو اقدام به مشارکت در ساخت می کنند. با نگاهی کوتاه به راهروهای دادگاه ها و شوراهای حل اختلاف به این موضوع پی می برید که فرآیند مشارکت در ساخت تا چه اندازه حساس بوده و نیاز به این دارد که با دید باز و شناخت کامل نسبت به قواعد و قوانین اقدام به انعقاد قرارداد کنید. در این صفحه نکات مهم پیرامون قرارداد مشارکت در ساخت بیان گردیده است.

خدمات ما

مشاوره ساخت و قرارداد

بررسی دقیق وضعیت فنی و تراکم ساختمانی املاک و تطبیق مفاد قرارداد با شرایط ساخت بر اساس قوانین شهرداری

تنظیم قرارداد مشارکت در ساخت

تنظیم قرارداد مشارکت به صورت حرفه ای و با رعایت تمامی ضوابط فنی و حقوقی، به همراه مشاوره و برگزاری جلسات حضوری مشاوره و بررسی قرارداد

معرفی مالک و سازنده

به منظور انجام پروژه‌های مشارکت در ساخت تیم ما هم مالکین را به سازندگان معرفی نموده و هم سازنده صلاحیت‌دار را به مالکین

طرح دعوی و پیگیری حقوقی

انجام اقدام حقوقی بر اساس اسناد، قرارداد و پیگیری تا نتیجه پرونده از جمله خدمات ما در حوزه مشارکت ساخت است.

دستیار حقوقی

در زمان عقد قرارداد در کنار شما بود تا نسبت به مسائل مختلف قرارداد پیش رو شما را آگاه کنیم تا بهترین تصمیم برای اخذ قرارداد اتخاذ گردد.

سودآوری مشارکت

با محاسبه دقیق هزینه‌ها به همراه قیمت ملک در زمان اتمام پروژه و بر اساس نرخ تورم میزان سودآوری پروژه را تخمین زده تا استوار اقدام به عقد قرارداد کنید.

شرح وظایف مدیریت پیمان

 1. بررسی ملک از نظر پتانسیل ساخت
 2. بررسی مدارک و مستندات ملک از نظر حقوقی و مباحث شهرداری
 3. تعیین تعهدات عمومی طرفین با توجه به شرایط ملک
 4. محاسبه و تعیین درصد قدرالسهم و تنظیم تقسیم¬نامه در قرارداد، مقدار بلاعوض و قرض¬الحسنه
 5. تعیین جدول زمانبندی پروژه (اخذ جواز + ساخت + پایان کار + سند + دوره تضمین)
 6. تعیین دقیق مشخصات ساختمان جدید و حدود متراژ جدید برای مالکین
 7. تعیین زمانبندی انتقال سند و میزان قدرالسهم انتقالی به سازنده در هر مقطع
 8. تعیین حق فسخ، الزامات، خسارات و ضمانت قرارداد
 9. تعیین لیست متریال مناسب با شرایط پروژه
 10. تعیین متن وکالت کاری مناسب جهت اعطا به سازنده
 11. تعیین شرایط اخذ طبقه و متراژ مازاد و درصد آن
 12. تعیین ضمانت های کیفیت ساختمان
 13. تعیین نماینده مالکین و حدود اختیارات
 14. تعیین شرایط پیش فروش و ایجاد محدودیت برای پیش فروش غیر مجاز طرفین
 15. مشخص نمودن شرایط مداخله مالکین در اجرا، فورس ماژور، قهری، اضافه بنا، تخلفات ساخت و…
 16. تعیین داور و مشخص نمودن حدود اختیارات، نحوه ی تشکیل جلسات داوری و نحوه صدور رای داوری
 17. تنظیم پیش نویس و بررسی قرارداد از نقطه نظر حقوقی
مهم: مشاهده نمونه قرارداد مشارکت در ساخت به همراه فایل PDF

پربازدیدترین آگهی ها

خدمات داوری قرارداد مشارکت در ساخت

 1. در شرایط داوری کلیه اطلاعات و اسناد و مدارک مربوط به طرفین قرارداد، به صورت امانت نزد داور قرار خواهد گرفت و در صورت درخواست هر یک از طرفین (درصورت عدم وجود ممانعت طبق قرارداد یا نظر طرف دیگر) با اخذ رسید، بازگردانده خواهد شد.
 2. برگزاری جلسات توجیهی و هماهنگی در مقاطع زمانی مختلف، قبل از انجام پروژه، در حین انجام پروژه و پس از انجام پروژه
 3. هیچگونه مسئولیتی در خصوص پرداخت یا تضمین تمام یا بخشی از ثمن معاملات یا حق کمسیون آژانس های املاک یا هر هزینه دیگر بر عهده تیم داوری نبوده و پرداخت هزینه‌ها با هر عنوانی و به هر شخص بر عهده مالکین و سازنده خواهد بود.
 4. پیگیری پس از ۵ روز از اعلام کتبی طرفین مبنی بر وجود اختلاف، برگزاری جلسه هماهنگی طی ۱۰ روز و در صورت تداوم اختلاف ، اعلام رای طی مدت دو ماه.
 5. وجود تعهد داوری طبق قرارداد تا مرحله ای که نیاز به داوری بوده و در قرارداد ذکر شده. به طور مثال اگر قرارداد داوری تا پایان مرحله ساخت سازه باشد، تیم داوری نقشی در صدور سند و مراحل اخذ سند تک برگی نخواهد داشت.
 6. برگزاری جلسات هماهنگی به صورت ماهانه در طی مراحل ساخت
 7. طرفین قرارداد مشارکت در ساخت، مکلف به تقدیم اسناد و مدارک لازم و موجود به داور هستند، عدم ارائه مدارک و اسناد به منزله خارج شدن آن مدارک از لیست دلایل بوده و تیم داوری بدون آن مدارک انشاء رأی نموده و مسئولیت عدم ارائه مدارک و اسناد با طرفی که اسناد را ارائه نکرده، خواهد بود